بیمارستان شهدای طارم- ICU
معرفی ICU

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ICU

این بخش در تاریخ           افتتاح و به بهره برداری رسید.در حال حاضر دارای 2 تخت می باشد .AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای طارم:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=30.2784.2601.fa
برگشت به اصل مطلب